Hodinky Škoda Auto ženské skica
Hodinky Škoda Auto mužské skica
Hodinky Škoda Auto ženské
Hodinky Škoda Auto mužské vizualizácia
Hodinky Škoda Auto ženské výroba
Hodinky Škoda Auto mužské výroba
Hodinky Škoda Auto ženské výroba
Hodinky Škoda Auto mužské
Hodinky Škoda Auto ženské

Hodinky Škoda Auto

Hodinky Škoda Auto výkres

Použitím tých istých postupov ako pri navrhovaní automobilov som sa snažil dosiahnuť jednoznačnú spojitosť hodiniek a automobilov značky Škoda Auto. Navrhovanie množstva verzií, výber jednej z nich a jej následné rozpracovanie je typické pre postupy v automobilovom dizajne.

Cieľom hodiniek je podpora predaja áut a podpora samotnej značky Škoda.

Inšpiroval ma tachometer Škoda áut a výrobné technológie výrobcu hodiniek.

Hodinky Škoda Auto vyrába Prim.

Práce